Allmänna villkor för köp via vidaXL Marketplace

Bilaga/bilagor

Allmänna villkor för köp via vidaXL Marketplace

Allmänna villkor Säljare vidaXL

Artikel 1 - Definitioner

vidaXL Marketplace 

Det privata aktiebolaget vidaXL Marketplace International B.V., beläget vid Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Venlo. Verksamhet i Nederländerna under momsnummer NL859811943B01, handlar under Chamber of Commerce (KvK) nummer 74214357 på webbplatserna vidaXL.es, vidaXL.fr, vidaXL.gr, vidaXL.ie, vidaXL.it, vidaXL.no, vidaXL.pt, vidaXL.se;

Miljö

vidaXL Marketplace-webbplatsen. Webbadressen är "vidaXL" följt av landstillägget (.nl / .be / .co.uk etc.). Till exempel, www.vidaxl.nl och alla andra applikationer designade av vidaXL Marketplace.

Plattform

Den miljö som tredje parter erbjuder produkter till användare.

Användare

Varje besökare av miljön

Säljare

En tredje part, antingen en juridisk eller en fysisk person, erbjuder produkter till användare via plattformen

Kund: En användare av miljön som gör ett köp av en artikel via plattformen.

Kund

En användare av miljön som gör ett köp av en artikel via plattformen.

Köpeavtal

Köpeavtalet som uppstår mellan säljaren och en kund via plattformen.

Artikel 2 - Tillämplighet

2.1 Dessa villkor gäller för beställning och inköp av produkter från säljare via plattformen (nedan: Allmänna villkor för köp via vidaXL Marketplace). Dessa villkor kan också konsulteras på vidaXL Marketplace-webbplatsen.

2.2 Alla kunder som gör en beställning av en produkt som erbjuds av en säljare inom miljön accepterar tillämpningen av de  allmänna köpevillkoren via vidaXL Marketplace.

2.3. Avvikelser från bestämmelserna i dessa allmänna villkor för köp via vidaXL Marketplace kan göras skriftligen. De återstående bestämmelserna kommer att förbli i full kraft och effekt.

2.4 Dessa allmänna köpevillkor via vidaXL Marketplace gäller både köpare som kvalificerar sig som (allmänna) konsumenter och köpare som kvalificerar sig som företagskonsumenter.

2.5 Alla rättigheter och fordringar, som föreskrivs i dessa allmänna köpevillkor via vidaXL Marketplace och i eventuella ytterligare avtal som görs till förmån för vidaXL Marketplace, fastställs också till förmån för mellanhänder och andra tredje parter som anlitas av vidaXL Marknadsplats, inklusive uttryckligen säljaren.

2.6 vidaXL Marketplace har rätten att ändra dessa allmänna köpevillkor via vidaXL Marketplace. De ändrade villkoren kommer att tillämpas så snart de publiceras på webbplatsen. Om en köpare sedan gör en beställning accepterar de därmed tillämpningen av dessa villkor.

Artikel 3 - Kundkontakt

3.1 Kunden måste uppfylla minst följande krav:

- Kunden ska ha ett kundkonto på vidaXL Marketplace;

- Kunden är minst 18 år gammal;

- Kunden kan kontaktas via e-post.

3.2 vidaXL Marketplace har alltid rätten att inte behandla vissa beställningar från säljare, eller att knyta vissa villkor till vissa beställningar.

3.3 Kunden har inte rätt att låta andra använda sitt konto.

3.4 Kunden deklarerar att agera i enlighet med de allmänna köpevillkoren via vidaXL Marketplace och alla tillämpliga lagar och regler.

3.5 Kunden är ansvarig för att uppgifterna på sitt eget konto är korrekta

Artikel 4 - Erbjudanden från tredje part

4.1 vidaXL Marketplace är ett handelsombud för säljaren. Kunden medger att köpeavtalet ingås mellan kunden och säljaren och att vidaXL Marketplace inte är eller inte kommer att vara part i detta avtal.

4.2 Vid frågor eller klagomål om de produkter som köpts av kunden bör kunden kontakta den relevanta säljaren direkt. Kunden erkänner att de i dessa fall inte kan vädja till vidaXL Marketplace, och att vidaXL Marketplace inte är ansvarigt på något sätt, även vid fel på den/de köpta produkten/produkterna.

Artikel 5 - Beställning och leverans

5.1 En kund kan göra en beställning på vidaXL Marketplace via den normala beställningsprocessen för en produkt som erbjuds av en säljare.

5.2 Kunden får en faktura från säljaren

5.3 Ägandet av de levererade föremålen överförs endast tills kunden har uppfyllt sin betalningsskyldighet.

Artikel 6 - Återbetalning och betalning

6.1 Kunden är skyldig inköpspriset för den/de produkt(er) som köpts från säljaren via plattformen till vidaXL Marketplace. Kunden frigörs inte från sin betalningsskyldighet genom direkt betalning till säljaren.

Artikel 7 - Bestämmelser för köp från säljaren

7.1 Om en kund köper en produkt från en säljare via plattformen, är kunden skyldig att läsa och acceptera de allmänna försäljningsvillkoren för den relevanta säljaren som han köper en eller flera produkter av via plattformen.

Artikel 8 - Information och användning av uppgifter

8.1 Kunden kommer att hålla ett noggrant öga på sin e-post så att kunden kan observera information som skickas av vidaXL Marketplace eller säljaren i tid.

8.2 vidaXL Marketplace ansvarar inte för information som inte upptäcks i tid, verkar oklar eller har uppenbara fel, oavsett vem informationen kommer från eller till vilken den tillhandahålls.

8.3 Kunden deklarerar att denne är bekant med och samtycker till att deras namn och adressuppgifter, e-postadress och telefonnummer kommer att tillhandahållas säljaren i den utsträckning som dessa är nödvändiga för att utföra köpeavtalet eller om kunden har gett tillstånd för detta. Säljaren har endast rätt att använda kundens data i den utsträckning som detta är nödvändigt för att hantera och genomföra köpeavtalet eller om kunden har gett tillstånd för användningen av uppgifterna.

8.4 Kunden erkänner att ett utvärderingssystem är en del av försäljningsprocessen. Kunden kommer att bjudas in via e-post. Kunden deklarerar att denne kommer att delta i god tro, i fall denne väljer att delta. Kunden garanterar att all information som denne tillhandahåller är korrekt och inte vilseledande. Kunden avstår från att tillhandahålla och/eller nämna stötande, hotande och/eller förtalande information.

8.5 vidaXL Marketplace har alltid rätten att vägra publicera en recension på webbplatsen eller ta bort den om granskningen strider mot lagar och förordningar, allmän ordning och/eller moral.

Artikel 9 - Kommunikation mellan kund och säljare

9.1 All kommunikation mellan kunden och säljaren som går via vidaXL Marketplace kan ses och användas av vidaXL Marketplace för att:

  • Stödja kunden och/eller säljaren vid frågor och/eller problem;
  • Bedöma om säljaren uppfyller kraven;
  • Analysera processförbättringar

9.2 Kunden ger vidaXL Marketplace tillstånd att lagra, läsa och använda kommunikationen i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel.

Artikel 10 - Diverse

10.1 vidaXL Marketplace har rätt att begränsa, ej bevilja eller återkalla vissa behörigheter och även blockera användningen av kontot eller möjligheten att beställa, neka eller begränsa säljarens objekt via vidaXL Marketplace, beroende på kundens handelshistoria; detta på eget gottfinnande av vidaXL Marketplace.

Artikel 11 - Avgångsklausul

Om en av bestämmelserna i dessa villkor är eller blir ineffektiv, påverkas inte de andra bestämmelsernas effektivitet. En ineffektiv bestämmelse ska anses ersättas av en effektiv bestämmelse som kommer så nära den ineffektiva bestämmelsen som möjligt.

vidaXL Marketplace har alltid rätt att avbryta funktionaliteterna i syfte att säljarnas erbjudanden på vidaXL Marketplace.

Artikel 12 - Gällande lag och behörighet

De allmänna köpevillkoren via vidaXL Marketplace regleras exklusivt av nederländsk lag. Alla tvister som följer av dessa villkor hänvisas exklusivt till tingsrätten Oost-Brabant, plats 's-Hertogenbosch, såvida inte lagen specifikt utser en annan domstol.