Introduction

VidaXL + är lojalitetsprogrammet som drivs av vidaXL International B.V. beläget på Mary Kingsleystraat 1, 5829 SK, Venlo, Nederländerna som bedriver verksamhet under handelsnummer 52876861. Programmet gäller på internet i vår svenska webbutik vidaXL.se. Dessa Villkor beskriver kontraktet mellan vidaXL International B.V. och varje individuella medlem i programmet.

vidaXL+programmet

 1. Genom att bli medlem i programmet vidaXL+ får du erbjudanden från vidaXL, kan tjäna Poäng och lösa in insamlade Poäng för belöningar som rabatter.

Behörighet till medlemskap

 1. Medlemskapet är endast öppet för konsumenter som är minst 18 år gamla.
 2. Företag, företagskunder, vidaXL:s anställda eller andra som gör inköp som överstiger det vanliga hushållsbeloppet är inte berättigade att gå med i lojalitetsprogrammet.
 3. Ditt medlemskap är personligt och kan ej överlåtas, endast ett medlemskap kan ingås per person.
 4. Medlemskap erbjuds efter vidaXLs bedömning och vi kan av rimliga skäl neka medlemskap till alla sökande.

Medlemskapsansökan

 1. För att bli medlem i vidaXL+programmet kan du ansöka på internet på vidaXL.se under ditt vidaXL-konto och i kassan. Genom att anmäla dig bekräftar du att du uppfyller villkoren för medlemskap. Du bekräftar även att du accepterar dessa villkor.

Medlemskapspoäng

 1. Du tjänar åtta (8) poäng för varje 1000 kr som spenderas på varor från varumärket ’vidaXL’ som  köps på vidaXL.se.
 2. Poäng intjänade från avbrutna eller returnerade varor dras av från ditt poängsaldo.
 3. Inga poäng intjänas för köp av andra varumärken på vidaXL. Inga poäng intjänas för köp som görs som gäst kassan eller för köp som görs via andra försäljningskanaler.
 4. Köp som du gjorde innan du blev medlem i VidaXL+ är inte berättigade till poäng.
 5. Vi registrerar ditt poängsaldo på ditt vidaXL-konto under sektionen VidaXL+. Poäng kan inte lösas in förrän   vi har registrerat dem.
 6. Poäng förfaller 6 månader efter insamling.
 7. Poäng kan inte överlåtas och kan inte bytas mot pengar.

Lösa in poäng: Belöningar

 1. Poäng kan användas för att få en rabattkod i kassan genom att välja en kupong. Rabatten avgörs av det totala antalet poäng som du har konverterat till en kupong.

Poäng

rabattkod

5 poäng

25 kr

10 poäng

50 kr

15 poäng

75 kr

20 poäng

100 kr

30 poäng

150 kr

40 poäng

200 kr

50 poäng

250 kr

60 poäng

300 kr

70 poäng

350 kr

80 poäng

400 kr

90 poäng

450 kr

100 poäng

500 kr

 1. När du löser in poäng används de äldsta poängen först.
 2. Rabatten som erhålls genom att lösa in poäng kan inte användas tillsammans med andra rabatter.
 3. Den maximala rabatten som kan erhållas genom att lösa in poäng är 500 kr per beställning.

Kommunikation

 1. Som en del av VidaXL + kommer du att få marknadsföringse-post med erbjudanden och kampanjer från vidaXL. vidaXL skickar även information och/eller material relaterad till dig gällande ditt vidaXL+medlemskap, såsom välkomste-post, e-post om kontoutdrag, e-post om intjänade poäng eller övrig kommunikation som hjälper oss att underhålla ditt vidaXL+konto.
 2. Du kan säga upp marknadsförings-epost under ditt vidaXL-konto genom att klicka på ”avanmäl” längst ned i e-postmeddelandet.

Dataskydd

 1. Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med Sekretesspolicyn som går att hitta på hemsidan under rubriken “Sekretesspolicy”.

Changes and termination by vidaXL

 1. vidaXL förbehåller sig rätten att dra tillbaka eller ändra VidaXL-programmet utan förvarning efter eget gottfinnande. vidaXL kommer att publicera ändringar av VidaXL-programmet på vidaXLs hemsida och kan, efter eget rimligt gottfinnande, stänga av, ändra eller avsluta VidaXL-programmet eller en kunds rätt till VidaXL-programmet utan förvarning.
 2. Om vidaXL skulle ändra vidaXL-programmet kommer alla poäng som redan samlats in under de dåvarande gällande villkoren att finnas kvar på ditt konto tills de löses in av dig eller förfallit.
 3. Vid missbruk kan vi avbryta medlemmens alla tilldelade poäng och belöningar.

Uppsägning av medlemskap av vidaXL

 1. Medlemmar i VidaXL+ har rätt att säga upp sitt medlemskap i vidaXL+ genom att kontakta vår kundtjänst.

Tillämplig lag och jurisdiktion

 1. Dessa allmänna villkor styrs av svensk lag. Tvister, anspråk eller kontroverser som uppstår av eller i samband med dessa villkor eller ditt deltagande som VidaXL-medlem ska avgöras av behörig domstol i Sverige.
 2. Om du har klagomål angående vårt lojalitetsprogram som du inte har kunnat lösa med vidaXLs kundtjänst kan du skicka klagomålet genom EU:s tvistlösningsprocess på nätet (“ODR-plattformen”). ODR-plattformen erbjuder konsumenter och återförsäljare inom EU möjligheten att söka och nå en förlikning för klagomål relaterade till köp på nätet. Den centrala kontaktpunkten är att erbjuda en användarvänlig och interaktiv hemsida som finns tillgänglig utan kostnad i alla officiella EU-språk. Med hjälp av ODR-plattformen kan konsumenter och återförsäljare hitta en skiljenämnd och sedan gå igenom processen för att hitta en lösning på konsumentklagomålet. ODR-plattformen kan nås via följande länk: http://ec.europa.eu/

Definitioner

Företag: varje fysisk eller juridisk person, offentlig eller privat, som agerar inom ramen för hans yrkesverksamhet av något slag;

Företagskund: kund till vidaXL-webbutiken som gör en beställning med sitt företagskundkonto eller lägger en beställning inom ramen för sin verksamhet;

Konsument: fysisk person som agerar för ändamål som inte omfattas av en kommersiell, industriell, hantverksmässig, liberal eller jordbrukande verksamhet;

Medlem: fysisk eller juridisk person som är berättigad till vidaXL+-programmet och som har gått med i det.

vidaXL+-programmet: lojalitetsprogrammet som erbjuds av vidaXL vars villkor anges häri.

Om du har frågor om vidaXL+programmet, you have any questions about the VidaXL + program, please consult the FAQ page.