ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER

Hej - du har hamnat här eftersom vi verkligen gillar din bild och vi,

Vida Xl B.V., Vida XL Europe B.V., Vida XL International B.V., TM Handelsgesellschaft GmbH, HB Commerce PTY Ltd., vidaXL LLC belägen vid Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Netherlands

(tillsammans, "vidaXL") har begärt ditt samtycke till distributionen av din bild eller din rörliga bild ("Verk ") på (bland annat) våra webbplatser och våra sociala nätverkskonton, och särskilt på Instagram, Facebook och Snapchat ("Konton").

Vi ger dig möjligheten att få ditt verk publicerat, särskilt på våra webbplatser och i inlägg på våra konton. För detta ändamål erhåller vi ditt uttryckliga samtycke för att göra omfattande användning av det begärda verket enligt följande och att använda det kommersiellt.

 I. Genom att svara på vår Instagram-kommentar med hashtaggen #sharemevidaxl, ger du oss följande användningsfrihet, gratis, obegränsad av innehåll, tid eller territorium:

        • att använda, redigera, ändra och utnyttja ditt verk på våra webbplatser och våra konton, inklusive för kommersiell marknadsföring. Detta tillägg av rättigheter innefattar uttryckligen alla kända och okända former av internet-erbjudanden;

        • den obegränsade rätten att återge, göra tillgänglig för allmänheten och visa ditt arbete offentligt, särskilt genom digital integration av din bild på våra konton och våra webbplatser;

        • kommersiella rättigheter, det vill säga rätten att använda verket för att marknadsföra vidaXL och produkter som erbjuds av vidaXL på sina webbplatser och i all annan media inklusive utanför Internet, särskilt i utskriftsmaterial och i våra nyhetsbrev;

        • rätten att offentliggöra, det vill säga rätten att lagra verket, och göra den tillgänglig och redo att ses av allmänheten, antingen i analog eller digital form, samt

        • rättigheten att använda ditt verk i samband med andra verk.

 II. Du bekräftar att du är ägare till de rättigheter som överförs under I och att det är möjligt för dig att effektivt ge dessa rättigheter till oss.

 III. Vidare bekräftar du att användningen av ditt verk inte strider mot någon persons personliga rättigheter som tredje part, särskilt personer som är avbildade, om någon är det, godkänner avtalsenlig användning av din bild.

 IV. Du befriar oss från anspråk från tredje part, i synnerhet eventuella påståenden om upphovsrätts- och personlighetsbrott som kan göras mot oss i samband med utövandet av rättigheterna enligt detta avtal. Om du är medveten om eventuella brott mot de överenskomna rättigheterna, måste du meddela oss utan dröjsmål.

 V. För användning och distribution av ditt arbete på våra konton behandlar vi bara de nödvändiga uppgifterna, dvs. din bild som är märkt med hashtag- eller vidaXLs varumärke, ditt kontonamn och, undantagsvis, andra data som du kanske har publicerat på sociala medier (t.ex. din e-postadress), för att ge dig erkännande för ditt verk.

 VI. Alla parter kan säga upp avtalet i skriftlig eller elektronisk form med två veckors varsel, genom att skicka ett email till: instagram_se@vidaxl.com.

 VII. Eventuella ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga eller elektroniska. Skulle en enskild bestämmelse i detta avtal eller en del därav vara eller bli ogiltig, ska detta inte ogiltigförklara de återstående bestämmelserna i avtalet. I den utsträckning ett val av styrande lagstiftning är tillåtet, regleras detta avtal uteslutande av Förbundsrepubliken Tysklands lagar.

 

Stort tack,

The vidaXL team