Villkor för #sharemevidaXL

Hej 😊  

Du har skickats hit eftersom vi verkligen gillar ditt innehåll och vi;

vidaXL och relaterade företag (hädanefter ‘vidaXL’);

har bett om ditt samtycke att distribuera ditt audiovisuella innehåll ("Innehåll"), på (bland annat) våra hemsidor, våra sociala nätverk-konton som Instagram, Facebook och Pinterest ("Konton"), marknadsföringsepost och reklam och alla andra marknadsförings-, kampanj- och reklaminitiativ.

Vi ger dig möjligheten att visa ditt Arbete på våra hemsidor och på våra Konton. För detta ändamål inhämtar vi ditt uttryckliga samtyckte till att i stor utsträckning använda begärt Innehåll och använda det kommersiellt.

Du bekräftar att du är:

  1. En fysisk, myndig person;
  2. Användare, ägare, innehavare eller annan titel som ger dig rätt att tillåta överföringen; samt
  3. Den ursprungliga upphovsmannen till Innehållet som du har delat.
 1. Utan att det påverkar paragraf VII samtycker du genom att lägga till hashtaggen #sharemevidaxl på ditt innehåll till dessa Villkor och ger oss en rättighet; kostnadsfritt, så att du uttryckligen avstår från att ta emot kompensation eller ersättning från vidaXL till följd av detta uppdrag; utan territoriella begränsningar, det vill säga hela världen; oåterkalleligt så att licensen inte kan dras tillbaka eller avbrytas under några villkor, förutom i enlighet med klausul VII i detta avtal; för alltid, det vill säga av obestämd varaktighet; icke-exklusiv så att du kan använda samma Innehåll och andra licenser;  överlåtbara och underlicensierbara; för att:
 1. använda, reproducera, distribuera, visa offentligt, framföra offentligt, ställa ut och på annat sätt använd Innehållet, helt eller delvis, på våra hemsidor, våra Konton eller alla andra mediekanaler inklusive vårt nyhetsbrev och tryckta medier, som vi bestämmer enligt eget gottfinnande. Detta inkluderar uttryckligen alla kända och okända former av interneterbjudanden;

 1. tillåta andra att använda, reproducera, distribuera, visa offentligt, framföra offentligt, ställa ut och på annat sätt använd Innehållet, helt eller delvis, på våra hemsidor, våra Konton eller alla andra mediekanaler inklusive vårt nyhetsbrev och tryckta medier, utan ditt godkännande;

 1. ändra, redigera, översätta, lagra, inkludera i kollektiva verk eller skapa härledda verk av Innehållet helt eller delvis utan ditt medgivande.

 1. Genom att lägga till hashtaggen #sharemevidaxl på ditt Instagram-innehåll bekräftar du att användningen av ditt Innehåll inte kränker någon tredje parts personliga rättigheter. Om tredje parter visas i ditt Innehåll bekräftar du att de bekräftar du att de accepterar den aktuella licensen för ditt Innehåll.
 2. vidaXL ska informeras så snart som rimligen möjligt vid i händelse av kränkningar av upphovsrätt och personliga rättigheter för att ges möjlighet att vidta lämpliga åtgärder för att mildra befintliga eller potentiella skador och anspråk. vidaXL ska under inga omständigheter hållas ansvariga för eventuella kränkningar mot situationer som hänvisas i del I, II och III av dessa Villkor.
 1. För att använda och distribuera ditt innehåll på vårt Konto kan vi behandla nödvändiga personuppgifter, dvs. ditt audiovisuella innehåll markerat med hashtaggen eller med vidaXL:s varumärke, ditt användarnamn och undantagsvis andra uppgifter som du kan ha publicerat på social media (t.ex. din e-postadress) för att ge dig erkännande för ditt Innehåll. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, rättelse och radering, eller begränsning av behandling, motsägelse och att återkalla ditt samtycke. Du kan utnyttja dessa rättigheter genom att kontakta webservice@vidaxl.se. Du hittar mer information i vår Sekretess- och cookiepolicy.

 1. Du godkänner alla villkor som vi finner bäst lämpade för att vidaXL ska ge dig erkännande för ditt arbete och bekräftar att vi inte är skyldiga att ge dig erkännande på något specifikt sätt.

 1. Endera parter kan säga upp detta avtal i skriftlig eller elektronisk form med två veckors varsel. I så fall måste du meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande till social.media@vidaxl.com. Om du använder denna rättighet för att avsluta licensen kommer vidaXL inte att tillåtas använda ditt Inlägg i framtiden. Inlägg/kampanjer som redan har publicerats kommer inte att ändras/raderas och du har ingen rätt att begära det.

 1. Sidan vidaXL, sociala medier-konton, varumärken, logotyper osv. skyddas av immateriella rättigheter. Du erkänner och samtycker till att du inte förvärvar några immateriella rättigheter vad gäller innehållet ovan och relaterat innehåll.

 1. Alla ändringar eller tillägg till detta avtal ska göras i skriftlig eller elektronisk form. Skulle en enskild bestämmelse i detta avtal eller del därav vara eller bli ogiltig ogiltigförklarar inte det övriga bestämmelser i avtalet. I det mån ett lagval är tillåtet skall detta avtal enbart regleras av Nederländernas generalstater.

Stort tack,

vidaXL-teamet